BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIKANCI

Nama Ruas Besarnya Tarif Tol (Rp)
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V
Palimanan - Plumbon 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500
Plumbon - Ciperna 3,500 4,500 5,500 7,000 8,500
Ciperna - Kanci 5,500 6,500 10,000 12,500 15,000

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 507/KPTS/M/2015 Tanggal 1 November 2015 Pukul 00.00