BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL SEMARANG

Nama Ruas Besarnya Tarif Tol (Rp)
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V
Jatingaleh - Srondol 2,500 2,500 3,500 4,500 5,000
Jatingaleh - Krapyak 2,500 2,500 3,500 4,500 5,000
Jatingaleh - Gayamsari 2,500 3,500 4,500 5,500 7,000
Jatingaleh - Kaligawe 2,500 3,500 4,500 5,500 7,000
Gayam - Kaligawe 2,500 3,500 4,500 5,500 7,000

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 507/KPTS/M/2015 Tanggal 1 November 2015 Pukul 00.00